اعلانات سایت

عکس Admin User
اطلاعیه
از Admin User در دوشنبه، 28 اسفند 1396، 6:24 صبح
 

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در راستای اجرای آیین نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مصوب شورای عالی حفاظت فنی مندرج در روزنامه رسمی کشور و نیل به اهداف خود که همانا حفظ و صیانت نیروی انسانی و ارتقاء فرهنگ و دانش ایمنی و بهداشت کار در جوامع صنعتی، خدماتی و ...

خواندن ادامهٔ مطلب
(277 کلمه)
 


درس‌های موجود

Course Image شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/10/07   لغایت 1398/10/09

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image مستند سازی و تشریح الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت كارISO45001

مستند سازی و تشریح الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت كارISO45001

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 30 ساعت

هزینه دوره: 1/550/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/11/05   لغایت 1398/11/08

ظرفیت: 40 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (HSE)

ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (HSE)

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/10/21   لغایت 1398/10/23

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image ایمنی دیگهای بخارو ظروف تحت فشار

ایمنی دیگهای بخارو ظروف تحت فشار

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/10/28   لغایت 1398/10/30

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/11/19   لغایت 1398/11/21

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

***ظرفیت تکمیل است***

Course Image ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (HSE)

ایمنی کار ، سلامت و محیط زیست (HSE)

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/11/26   لغایت 1398/11/28

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

**ظرفیت تکمیل است**

Course Image ایمنی کار در عملیات ساختمان

ایمنی کار در عملیات ساختمان

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 40 ساعت

هزینه دوره: 2/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/12/03   لغایت 1398/12/07

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ISO45001

ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار ISO45001

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/12/04   لغایت 1398/12/06

ظرفیت: 40 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image ایمنی برق

ایمنی برق

نوع دوره: تخصصی

مدت دوره : 20 ساعت

هزینه دوره: 1/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/12/10   لغایت 1398/12/12

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 15:00

Course Image اصول ايمني و بهداشت كار

اصول ايمني و بهداشت كار

نوع دوره: عمومی

مدت دوره : 40 ساعت

هزینه دوره: 2/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/10/14   لغایت 1398/10/18

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 16:30

Course Image اصول ايمني و بهداشت كار

اصول ايمني و بهداشت كار

نوع دوره: عمومی

مدت دوره : 40 ساعت

هزینه دوره: 2/050/000 ریال

تاریخ دوره:  1398/11/12   لغایت 1398/11/16

ظرفیت: 50 نفر

ساعت شروع: 08:30    ساعت خاتمه: 16:30